Travel Point

СУБАГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ


Редакція від 02.01.2019Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРЕВЕЛ ПОЙНТ", ідентифікаційний код юридичної особи 39166846, в особі Директора Некрилова Віктора Миколайовича, який діє на підставі Статуту (надалі "Агент"), керуючись законодавством України, пропонує широкому колу фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб можливість приєднання до цього Субагентського договору про надання посередницьких послуг (надалі "Договір”), для чого публікує його положення в мережі Інтернет за посиланням: https://travel-point.me/offer.

1. ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

1.1. Агент пропонує укласти із ним цей Договір.

1.2. Фізична особа-підприємець або юридична особа, яка приймає пропозицію Агента та умови цього Договору (надалі "Субагент"), зобов'язана приєднатись до нього шляхом підписання Заяви про приєднання до Субагентського договору про надання посередницьких послуг (надалі "Заява про приєднання").

1.3. Заява про приєднання формується Агентом на основі даних, які Субагент вказав під час реєстрації на платформі TRAVEL POINT, що є відкритим для вільного візуального ознайомлення, публічно доступним ресурсом, який належить Агенту та розміщений в мережі Інтернет за адресою https://travel-point.me/.
Після цього, уповноважена особа Агента підписує Заяву про приєднання зі своєї сторони та передає її на підпис Субагенту. Агент та Субагент (надалі разом "Сторони", кожен окремо "Сторона") в кожному конкретному випадку домовляються про найбільш зручний спосіб направлення та отримання Заяви про приєднання.

1.4. Датою укладення цього Договору є дата підписання Заяви про приєднання.

1.5. Підписанням Заяви про приєднання, Субагент підтверджує, що він повністю прочитав цей Договір та безумовно погоджується з його умовами.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Агент доручає Субагенту здійснювати продаж авіаквитків, залізничних квитків та квитків на автобуси (надалі разом "квитки") третім особам шляхом їх бронювання та оформлення, а також надавати інші посередницькі послуги на умовах та в порядку, визначеному цим Договором.

2.2. Сторони погодились з таким визначенням наступних термінів, що застосовуються у п. 2.1. та загалом у тексті Договору:

(1) Бронювання – попереднє замовлення (резервування) місця на повітряному судні, автобусі, поїзді на визначені рейс і дату для перевезення пасажира або попереднє замовлення обсягу і тоннажу на повітряному судні, автобусі, поїзді на визначені рейс і дату для перевезення багажу (вантажу);

(2) Оформлення – виписування, підготовка, випуск або оформлення квитка в інший дозволений спосіб за цим Договором, що здійснюється Субагентом за дорученням Агента;

(3) Квиток – будь-який (перевізний) документ, який містить умови договору перевезення між перевізником та пасажиром, наприклад, пасажирський (електронний) квиток (e-Ticket) та багажна квитанція, та/або будь-який електронний (інший ніж перевізний) документ за стандартом "Інший Електронний Документ" (Electronic Miscellaneous Document), що використовується в цілях електронного документообігу додаткових доходів, та/або будь-який документ за стандартом "Інші Віртуальні Багатоцільові Документи" (Virtual Miscellaneous Multi-purpose Documents), та/або будь-яке дебетове авізо перевізника.

2.3. При бронюванні та оформленні квитків, Агент доручає Субагенту надавати третім особам сервісні послуги, зокрема, але не виключно, з пошуку відповідних варіантів, створення бронювання, виписки квитка, внесення змін в квиток, розрахунку та здійснення повернення квитка, EMD послуги (крім штрафу) тощо.

2.4. Агент надає Субагенту послуги із забезпечення його технічною можливістю, тобто комплексом необхідних умов технічного, інформаційного та іншого характеру, що дозволяють останньому оформлювати квитки та надавати інші посередницькі послуги за дорученням Агента.

До послуг із забезпечення Субагента технічною можливістю належать:

(1) доступ до платформи TRAVEL POINT;

(2) доступ до системи бронювання квитків.

Субагент самостійно обирає які з вищевказаних послуг йому надавати та вказує їх перелік у Заяві про приєднання.

3. ПРОДАЖ КВИТКІВ ТА НАДАННЯ ІНШИХ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

3.1. Авіаквитки. Продаж авіаквитків Агентом здійснюється через Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІКЕТС КОНСОЛІДАТОР", ідентифікаційний код юридичної особи 38914194, що є акредитованим International Air Transport Association (IATA) агентством, на підставі Субагентського договору від 03.12.2018.

3.2. Субагент, здійснивши оформлення квитка, зобов’язаний перерахувати в безготівковій формі на рахунок Агента, що зазначений у п. 10.3. Договору, грошові кошти у сумі загальної вартості оформленого квитка протягом:

(1) трьох банківських днів з моменту такого оформлення (включаючи день оформлення квитка) у випадку здійснення оформлення через глобальну дистрибутивну систему (GDS) Amadeus;

(2) чотирьох банківських днів з моменту такого оформлення (включаючи день оформлення квитка) у випадку здійснення оформлення через глобальну дистрибутивну систему (GDS) Galileo.

3.3 Залізничні квитки, квитки на автобус та інші посередницькі послуги. Продаж залізничних квитків, квитків на автобус та забезпечення Субагента можливістю надавати інші посередницькі послуги здійснюється Агентом через партнерів у відповідності до угод, укладених між Агентом та перевізниками та/або постачальниками таких послуг.

3.4. Субагент, здійснивши оформлення залізничного квитка та/або квитка на автобус та/або іншої посередницької послуги, зобов’язаний перерахувати в безготівковій формі на рахунок Агента, що зазначений у п. 10.3. Договору, грошові кошти у сумі загальної вартості оформленого залізничного квитка та/або квитка на автобус та/або іншої посередницької послуги протягом трьох банківських днів з моменту такого оформлення включно.

3.5. Субагент здійснює оформлення квитка виключно після того як він:

(1) отримав згоду на обробку персональних даних пасажира та їх передачу третім особам, наприклад, Агенту, для виконання взятих на себе зобов'язань щодо бронювання та оформлення квитка;

(2) перевірив документи пасажира на предмет наявності, належного оформлення, повноти, достатності, цілісності тощо;

(3) ознайомив пасажира з правилами перевізника;

(4) перевірив правильність застосування тарифів, установлених й опублікованих перевізником, та правила їх застосування;

(5) у випадку, якщо пасажир придбав авіаквиток – ознайомив його з Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, що затверджені наказом Міністерства інфраструктури України №735 від 30.11.2012, переконався, що діє відповідно до правил повітряних перевезень та перевірив документи пасажира у відповідності до довідника Travel Information Manual (TIM), розробленого International Air Transport Association (IATA);

(6) у випадку, якщо пасажир придбав залізничний квиток – ознайомив його з Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, що затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України №1196 від 27.12.2016.

3.6. Сторони погодились з таким визначенням наступних термінів, що застосовуються у п. 3.5. та загалом у тексті Договору:

(1) Пасажир – фізична особа, яка перевозиться за згодою перевізника відповідно до договору перевезення, на ім’я якої видано квиток;

(2) Перевізник – суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу

(3) Правила перевізника – правила, інструкції та технології, встановлені перевізником, які використовуються під час перевезення пасажирів та/або багажу, у тому числі правила перевезень пасажирів і багажу, правила застосування тарифів, стандарти з обслуговування пасажирів і багажу, порядок розгляду претензій;

(4) Правила повітряних перевезень – всі разом або будь-який окремо чинний в Україні міжнародний договір, конвенція, угода, закон, підзаконний нормативно-правовий акт, що регламентує надання послуг з повітряних перевезнь та пов’язаних з ними послуг, зокрема, але не виключно: Варшавська конвенція 1929 року, Монреальська конвенція 1999 року, Загальні умови перевезень пасажирів і багажу ("General Conditions of Carriage (passenger and baggage)"), встановлені Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (International Air Transport Association), Регламент (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 05 липня 2006 року №1107/2006 про права інвалідів та осіб з обмеженою рухливістю при використанні повітряного простору, Регламент (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого 2004 року №261/2004 про запровадження загальних правил компенсації та допомоги пасажирам у разі відмови у перевезенні та скасування чи тривалої затримки рейсів, Регламент Ради (ЄС) від 09 жовтня 1997 року №2027/97 про відповідальність перевізника у випадку інциденту, із змінами, внесеними Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 13 травня 2002 року №889/2002, Повітряний кодекс України, Закон України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації", Закон України "Про захист прав споживачів", Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 8 грудня 2012 року за №2219/22531 і затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року №735;

(5) Тарифні нормативи – встановлені й опубліковані перевізником тарифи та правила їх застосування.

3.7. Сторони погоджуються, що оформлення квитка та/або будь-якої послуги Агента, створює для Субагента грошове зобов’язання (або збільшує грошове зобов’язання Субагента, що вже існує) перед Агентом з моменту здійснення такого оформлення на суму вартості оформлення квитка та/або вартості інших послуг, які надаються Агентом.

3.8. Субагент гарантує перед Агентом виконання третьою особою (клієнтом) зобов'язань в частині оплати квитків, послуг сервісного збору, інших наданих посередницьких послуг. Сторони домовились, що Субагент бере на себе ці зобов'язання без додаткової плати, тобто безоплатно.

3.9. Усі суми, отримані Субагентом від третіх осіб (клієнтів) за бронювання та/або оформлення квитків в рамках цього Договору, за виключенням додаткової субагентської винагороди (п. 6.6.), є власністю відповідного перевізника або Агента в частині сервісного збору за послуги, надані відповідно до п. 2.3. Договору, та довіряються Субагенту на зберігання до моменту вчинення взаєморозрахунків між Сторонами у повному обсязі у порядку та на умовах цього Договору. Укладенням цього Договору, Субагент приймає всі ризики, пов’язані з отриманням коштів від пасажира за бронювання та/або оформлення квитків.

3.10. Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) здійснюється Субагентом виключно з дотриманням та на підставах, визначених тарифними нормативами, правилами перевізника, правилами перевезень та цим Договором. Повернення пасажирові коштів за невикористаний квиток (його частину) може здійснюватись Субагентом в межах цього Договору лише відносно квитків, бронювання та/або оформлення яких було здійснено Субагентом на підставі цього Договору.

3.11. Вимушені зміни в квитку здійснюються Агентом без сервісного збору. Сервісний збір не стягується також у випадку, якщо Субагент немає технічної можливості здійснити повернення, але він самостійно здійснив розрахунок суми повернення і направив заявку на здійснення повернення у відділ підтримки Агента.

3.12. Сторони можуть додатково погодити порядок і умови забезпечення Субагента друкованою продукцією (конвертами, візитівками тощо) та іншою атрибутикою Агента та/або перевізника, що використовуватимуться Субагентом під час надання посередницьких послуг за цим Договором.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОЮ МОЖЛИВІСТЮ

4.1 Агент надає Субагенту послуги із забезпечення останнього технічною можливістю відповідно до переліку, який був вказаний Субагентом у Заяві про приєднання.

4.2. Агент забезпечує Субагенту доступ до платформи TRAVEL POINT, тобто відкритого для вільного візуального ознайомлення, публічно доступного ресурсу, що належить Агенту та розміщений в мережі Інтернет за адресою https://travel-point.me/, негайно з моменту його реєстрації на веб-сайті Агента та підписання Заяви про приєднання.

4.3. Агент забезпечує Субагента доступом до системи бронювання квитків протягом трьох робочих днів з моменту укладення Договору.

4.4. Субагент має право:

(1) додатково обрати одну із послуг, передбачених п. 2.4. Договору, якщо вона не була обрана Субагентом під час його приєднання до Договору та не була вказана в Заяві про приєднання;

(2) відмовитись від однієї із послуг, передбачених п. 2.4. Договору.

4.5. Для реалізації свого права, передбаченого п. 4.4. Договору, Субагент має повідомити Агента шляхом направлення відповідного повідомлення електронною поштою або за допомогою сервісів обміну електронними документами (зокрема, Paperless). Відповідні зміни вступають в силу через два робочі дні з дати отримання Агентом такого повідомлення.

4.6. Відмова Субагента від однієї із послуг, передбачених п. 2.4. Договору, не звільняє його від обов’язку виконати свої грошові зобов’язання перед Агентом, якщо такі виникли на підставі цього Договору.

5. ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ АГЕНТА

5.1. Агент доручає Субагенту отримувати від третіх осіб винагороду за надання послуг, визначених у п. 2.3. Договору, у вигляді Сервісного збору (надалі "Сервісний збір"), а Субагент зобов'язується перераховувати отриманий Сервісний збір повністю на рахунок Агента, вказаний у п. 10.3. Договору.

Розмір Сервісного збору встановлюється у Заяві про приєднання.

5.2. Субагент зобов'язаний сплатити суму Сервісного збору одночасно із перерахуванням коштів, передбачених п. 3.2. та/або п. 3.4. Договору.

5.3. За надання послуги, визначеної у пп. (1) п. 2.4. Договору "Доступ до платформи TRAVEL POINT", Агент отримує від Субагента разову винагороду у розмірі 1 грн.

5.4. За надання послуги, визначеної у пп. (2) п. 2.4. Договору "Доступ до системи бронювання квитків", Агент отримує від Субагента разову винагороду у розмірі 1 грн.

5.5. Після фактичного надання послуг, передбачених п. 2.4. Договору, Агент та Субагент підписують Акт про надані послуги із забезпечення технічної можливості в двох екземплярах, по одному для кожної із сторін, який засвідчує факт належного надання таких послуг Агентом.

5.6. Субагент зобов'язаний сплатити винагороду, передбачену п. 5.3. та п. 5.4. цього Договору, згідно виставленого Агентом рахунку протягом трьох календарних місяців з дня укладення Договору або дня направлення Агенту повідомлення про додаткове обрання однієї із послуг в порядку, передбаченому п. 4.5. Договору.

5.7. Агент протягом всього строку дії цього Договору, не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним, надсилає Субагенту складений належним чином Акт про надані послуги в двох екземплярах.

5.8. Агент, в залежності від проданих Субагентом квитків та інших наданих посередницьких послуг в звітному місяці, вказує в Акті про надані послуги:

(1) квитки, що були оформлені Субагентом за дорученням Агента відповідно до п. 2.1. Договору, вартість квитків та дані, що дозволяють ідентифікувати кожен квиток окремо, квитки, що були повернуті Субагентом;

(2) інші посередницькі послуги, що були надані Субагентом відповідно до п. 2.1. Договору;

(3) послуги, вказані у п. 2.3. Договору та Сервісний збір за їх надання.

5.9. Належним чином складеним вважається примірник Акту про надані послуги в письмовій формі, підписаний уповноваженим представником Агента і скріплений його печаткою або оформлений у вигляді електронного документу, що підписаний електронним цифровим підписом.

5.10. Протягом п’яти календарних днів з дати отримання двох оригінальних примірників Акту про надані послуги, Субагент перевіряє їх та затверджує шляхом підписання уповноваженим представником Субагента та скріплення печаткою останнього (за наявності), або шляхом підписання відповідного електронного документа цифровим підписом. Після цього, Субагент надсилає затверджений примірник акта Агенту.

5.11. Сторони домовились, що у випадку неотримання Агентом затвердженого примірника Акту про надані послуги протягом двадцяти календарних днів з дати їх отримання Субагентом та будь-якого письмового повідомлення, що свідчить про обґрунтовану незгоду Субагента з Актом про надані послуги, послуги Агента за відповідний місяць вважаються наданими.

5.12. Всі розрахунки між Сторонами за Договором здійснюються виключно в національній валюті України – гривні.

Субагент погоджується, що у випадку якщо умовами даного Договору вартість квитків, послуг та/або інших платежів визначено в іноземній валюті, то в такому випадку оплата здійснюється Субагентом в гривні за курсом гривні до іноземної валюти, що публікується на сайті https://travel-point.me, на момент здійснення оплати.

6. ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ СУБАГЕНТА

6.1. Субагент отримує від Агента субагентську винагороду за надані посередницькі послуги у розмірі 12 грн. на рік (надалі "субагентська винагорода").

6.2. Агент зобов'язаний сплачувати Субагенту його субагентську винагороду один раз на рік, але не пізніше 15 (п’ятнадцятого) січня року, наступного за звітним.

6.3. Субагент протягом всього строку дії цього Договору, не пізніше 10 (десятого) січня року, наступного за звітним, надсилає Агенту складений належним чином Акт про надані субагентські послуги в двох екземплярах.

6.4. Належним чином оформленим (складеним) вважається примірник Акту про надані субагентські послуги в письмовій формі, підписаний уповноваженим представником Субагента і скріплений його печаткою (за наявності) або оформлений у вигляді електронного документу, що підписаний електронним цифровим підписом.

6.5. Протягом п’яти календарних днів з дати отримання двох оригінальних примірників Акту про надані субагентські послуги, Агент перевіряє їх та затверджує шляхом підписання уповноваженим представником Агента та скріплення печаткою останнього, або шляхом підписання відповідного електронного документа цифровим підписом. Після цього, Агент надсилає затверджений примірник акту Субагенту.

6.6. Субагент також отримує додаткову субагентську винагороду, розмір якої становить різницю між вартістю проданих квитків та/або інших наданих посередницьких послуг, що вказана у Акті про надані послуги, та вартістю, за яку Субагент фактично продав квитки та/або надав інші посередницькі послуги третій особі (клієнту) (надалі "додаткова агентська винагорода").

6.7. Субагент отримує додаткову субагентську винагороду шляхом відрахування з грошових коштів Агента, сплачених Субагенту третьою особою (клієнтом) за купівлю квитків та/або надання інших посередницьких послуг, за аналогією з положеннями ст. 1020 Цивільного кодексу України.

6.8. Додаткова субагентська винагорода не є додатковою винагородою агента у розумінні ч. 3 ст. 301 Господарського кодексу України, оскільки відповідно до п. 3.9. цього Договору Субагент гарантує виконання зобов'язання в частині оплати квитків, послуг сервісного збору, наданих інших посередницьких послуг третьою особою (клієнтом) безоплатно.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Субагент несе повну відповідальність перед Агентом та/або перевізником, та/або пасажиром, та/або покупцем, та/або будь-якою третьою особою за:

(1) неналежне використання технічної можливості (тобто за використання останньої без дотримання правил та/або інструкцій використання, за зловживання правами, наданими у зв’язку із забезпеченням технічною можливістю, за використання технічної можливості особами, які не були уповноважені Субагентом на таке використання але з будь-яких причин використали технічну можливість Субагента тощо);

(2) неправильне встановлення та/або помилкове визначення суми грошових коштів, що повинні переказуватись Агентові відповідно до положень цього Договору, а також за своєчасність і правильність здійснення відповідного переказу коштів Агенту;

(3) зберігання грошових коштів у сумі, отриманій від покупців за продані квитки згідно з цим Договором (в тому числі, ризики пов’язані з діями чи бездіяльністю банку, форс-мажором тощо) до моменту зарахування таких грошових коштів на рахунок Агента;

(4) за взаємодію з покупцями та/або пасажирами у ситуаціях відміни рейсу, зміни розкладу літаків, виникнення нестандартних ситуацій пов’язаних з повітряними перевезеннями за відповідними квитками;

(5) неправильне встановлення та/або помилкове визначення суми грошових коштів та своєчасне і належне отримання її від покупця за бронювання та/або оформлення квитка;

(6) неправильне застосування правил повітряних перевезень, правил перевізника, тарифних нормативів;

(7) відшкодування збитків та/або моральної шкоди, завданих діями чи бездіяльністю Субагента.

7.2. У випадку невиконання чи неналежного виконання Субагентом обов’язку, передбаченого п. 5.10. Договору, та за умови неотримання Агентом будь-якого письмового повідомлення, що свідчить про обґрунтовану незгоду Субагента з Актом про надані послуги, Субагент зобов’язується сплатити Агенту штраф в розмірі 1,000.00 грн. за кожний випадок такого порушення.

7.3. У випадку несвоєчасно виконаного будь-якого грошового зобов'язання, встановленого цим Договором, зокрема, але не виключно, п. 3.2., п. 3.4. Договору, Субагент зобов'язаний сплатити Агенту неустойку у вигляді пені. Розмір вищевказаної пені дорівнює розміру подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє на момент прострочення.

7.4. У випадку прострочення оплати більше ніж на 30 календарних днів, Субагент, окрім вказаної вище пені, додаткового сплачує Агенту штраф у розмірі 20% від суми простроченої оплати.

7.5. У разі порушення строків перерахування грошових коштів, зазначених в п. 3.2. та/або п. 3.4. цього Договору, більше ніж на два банківські дні, та за наявності суб’єктивного розуміння Агента, що такі дії вчиняються Субагентом навмисно, Агент має право (але не зобов'язаний) самостійно анулювати всі ті квитки, які не були оплачені Субагентом. Вся відповідальність (в тому числі відшкодування матеріальної та моральної шкоди, відшкодування збитків, упущеної вигоди, тощо) перед пасажирами та перевізниками за будь-які негативні наслідки анулювання квитків покладаються на Субагента.

7.6. У випадку порушення Субагентом визначених у п. 3.2. та/або п. 3.4. Договору строків здійснення оплати, Агент має право в односторонньому порядку перевести Субагента на оформлення квитків за рахунок авансових платежів.

7.7. Агент направляє Субагенту повідомлення про застосування нового порядку здійснення розрахунків між Сторонами, в якому зазначає суму авансового внеску Субагента, достатню для здійснення Субагентом оформлення квитків. Повідомлення про застосування нового порядку здійснення розрахунків між Сторонами направляється Субагенту на вибір Агента електронною поштою або за допомогою сервісів обміну електронними документами (зокрема, Paperless) або СМС-повідомленням на номер, вказаний у п. 10.2. Договору, за два робочих днів до дати, з якої починається застосування такого нового порядку.

7.8. У разі застосування авансового порядку розрахунків між Сторонами, Субагент, з метою оформлення квитків, переказує в безготівковій формі грошові кошти в якості авансу на рахунок Агента у розмірі, визначеному Агентом в повідомленні. Субагент, під час оформлення (складання) відповідного платіжного доручення на переказ авансу, обов’язково вказує необхідну інформацію для ідентифікації відповідної суми грошових коштів саме як авансу за Договором. Якщо у відповідному платіжному дорученні буде відсутня необхідна для ідентифікації коштів (як авансу) інформація або її буде недостатньо, Субагент, на запит Агента, зобов’язаний повідомити всю необхідну для ідентифікації коштів та запитувану Агентом інформацію. Оформлення квитків здійснюється Субгентом в межах тих коштів, що були внесені ним на рахунок як аванс.

7.9. У разі, якщо після спливу трьох робочих днів після надіслання Агентом вищевказаного повідомлення, Субагент не вніс грошові кошти на рахунок Агента в якості авансу, Субагент вважається таким, що не погодився з новим порядком здійснення розрахунків між Сторонами, що є підставою для розірвання даного Договору. Розірвання Договору не звільняє Субагента від обов’язку виконати свої зобов’язання перед Агентом, що виникли на підставі даного Договору.

7.10. У випадку порушення Субагентом будь-якої із умов Договору, Агент має право обмежити надання послуг із забезпечення Субагента технічною можливістю, що вказані у п. 2.4. Договору. При цьому, сторони погоджуються, що таке обмеження не є порушення умов Договору Агентом.

7.11. У разі, якщо Субагент є платником податків на загальних підставах, Агент має право припинити зобов’язання Субагента та/або власні зобов’язання за цим Договором у порядку зарахування зустрічних однорідних вимог шляхом направлення Субагенту відповідної письмової заяви про застосування зарахування зустрічних однорідних вимог.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами Заяви про приєднання, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН

9.1. Агент має право в односторонньому порядку змінити розмір Сервісного збору (п. 5.1.) та/або реквізити власного рахунку (п. 10.3.). Для цього Агент направляє Субагенту відповідне повідомлення на вибір Агента електронною поштою або за допомогою сервісів обміну електронними документами (зокрема, Paperless) із зазначенням нових розмірів Сервісного збору та/або нових реквізитів рахунку Агента. Вищевказане повідомлення направляється за п’ять робочих днів до дати, з якої починається застосування нових розмірів Сервісного збору та/або нових реквізитів рахунку Агента.

9.2. Якщо після спливу п’яти робочих днів після надіслання Агентом повідомлення, Субагент продовжує користуватися послугами, зазначеними у п. 2.3. цього Договору, Субагент вважається таким, що погодився з новим розміром Сервісного збору.

9.3. Якщо Субагент не згоден із новим розміром Сервісного збору та/або новими реквізитами рахунку Агента, він зобов'язаний ініціювати процедуру розірвання Договору зі своєї сторони у порядку п. 9.8. Договору.

9.4. У випадках інших, ніж передбачений п. 9.1., цей Договір може бути змінений в односторонньому порядку по ініціативі Агента шляхом публікації оновленої редакції Договору на веб-сайті Агента за посиланням: https://travel-point.me/offer, що постійно доступне для ознайомлення.

9.5. У випадку зміни Договору, Агент направляє Субагенту відповідне повідомлення на вибір Агента електронною поштою або за допомогою сервісів обміну електронними документами (зокрема, Paperless) або СМС-повідомленням у день такої публікації.

9.6. Сторони домовились, що зміни в Договорі є чинними через пять робочих днів з дати їх публікації.

9.7. У разі досягнення відповідної згоди, Сторони можуть внести зміни до Заяви про приєднання та/або цього Договору шляхом укладення письмової додаткової угоди.

9.8. Розірвання Договору з ініціативи Субагента (одностороння відмова) здійснюється шляхом направлення на вибір Субагента рекомендованим листом або електронною поштою або за допомогою сервісів обміну електронними документами (зокрема, Paperless) Агенту повідомлення про розірвання цього Договору, не менше ніж за 30 календарних днів до дати такого розірвання.

9.9. Розірвання Договору з ініціативи Агента (одностороння відмова) здійснюється шляхом направлення на вибір Агента рекомендованим листом або електронною поштою або за допомогою сервісів обміну електронними документами (зокрема, Paperless) Субагенту повідомлення про розірвання цього Договору, не менше ніж за 30 календарних днів до дати такого розірвання.

9.10. За згодою сторін, Договір може бути розірвано шляхом укладення відповідної угоди про розірвання Договору. У такому разі, Сторони можуть передбачити, що Договір вважатиметься припиненим негайно з моменту підписання такої угоди.

9.11. Протягом десяти календарних днів з дати розірвання Договору, кожна Сторона здійснює остаточні взаєморозрахунки та виконує всі свої зобов’язання за Договором у повному обсязі.

9.12. Сторони погодились, що закінчення строку цього Договору чи його розірвання не звільняє Сторін від виконання обов’язків, взятих на себе за цим Договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10. КОНТАКТИ

10.1. Сторони встановили наступні електронні адреси для направлення повідомлень, якщо направлення відповідних повідомлень таким способом дозволено здійснювати положеннями цього Договору:

(1) Електронна адреса Агента: support@travel-point.mе

(2) Електронна адреса Субагента вказується у Заяві про приєднання.

В разі направлення будь-якого повідомлення Стороною цього Договору засобами електронної пошти, відповідний електронний лист вважається направленим належним чином однією Стороною та отриманим іншою Стороною у випадку, якщо його відображено в системі електронної пошти Сторони (яка направляла повідомлення) як "відправлено" або будь-яким іншим чином з подібним значенням незалежно від мови позначення, і відповідно показано в системі електронної пошти Сторони (якій направлено повідомлення) як "отримано" або будь-яким іншим чином з подібним значенням незалежно від мови позначення.

10.2. Мобільний номер Субагента, на який може здійснюватись відправлення СМС-повідомлення у випадках, передбачених цим Договором, вказується у Заяві про приєднання.

10.3. Рахунок Агента, на який Субагент зобов'язаний переказувати грошові кошти на умовах та в порядку, встановленому цим Договором:

р/р 26007052662618

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ

МФО 320649


або


р/р 2600500137656

Банк ПАТ "КБ "ГЛОБУС"

МФО 380526

10.4 Рахунок Субагента, на який Агент зобов'язаний переказувати грошові кошти на умовах та в порядку, встановленому цим Договором, вказується у Заяві про приєднання.

10.5 Адреса Агента для листування: 01019, Київ – 19, а/с 69.

10.6 Адреса Субагента вказується у Заяві про приєднання.

11. РЕЖИМ ОПОДАТКУВАННЯ СТОРІН

11.1. Агент є платником податку на прибуток на загальних підставах.

11.2. Субагент вказує режим оподаткування у Заяві про приєднання.

12. Інші умови

12.1. Сторони погоджуються, що цей Договір є змішаним, тобто таким, в якому містяться елементи різних договорів – зокрема, але не виключно, агентського договору, договору доручення, договору про надання послуг.

12.2. У відносинах із третіми особами, формою підтвердження повноважень Субагента є Заява про приєднання або її належним чином засвідчена копія.

12.3. Всі спори, розбіжності та вимоги, які виникають при виконанні цього Договору чи у зв’язку з ним або випливають з нього, підлягають вирішенню шляхом проведенням переговорів, а в іншому випадку – підлягають розгляду у суді. До правовідносин, пов’язаних з укладанням та виконанням цього Договору застосовується позовна давність тривалістю у п’ять років.

12.4. Якщо інша форма вчинення повідомлень в певних випадках прямо не встановлена цим Договором, всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином у випадку, якщо вони здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром або вручені особисто за адресами Сторін, зазначеними в п. 10.5, п. 10.6. цього Договору.

12.5. Всі попередні угоди, договори та домовленості, які були укладені та/або досягнуті між Агентом та Субагентом з приводу продажу квитків та надання посередницьких послуг, надання сервісних послуг, забезпечення технічною можливістю, з моменту укладення цього Договору шляхом приєднання до нього на підставі Заяви про підключення, припиняють свою дію.

12.6. Кожна із Сторін Договору зобов’язана забезпечити збереження та нерозголошення інформації фінансового, комерційного, технічного характеру, яка стала чи стане відомою у процесі виконання цього Договору та взаємовідносин з третіми особами, необхідних для виконання цього Договору. Сторони зобов’язані дотримуватись умов збереження конфіденційної інформації протягом дії цього Договору та наступні 10 років починаючи з моменту (дати) припинення дії цього Договору. Сторони зобов’язуються забезпечити захист конфіденційної інформації в будь-якій її формі, включаючи письмову, усну, візуальну або електронну форму. Така інформація може міститися в листах, звітах, аналітичних матеріалах, виписках з бухгалтерських рахунків, схемах, графіках, специфікаціях та інших документах, оформлених як на паперових, так і на електронних носіях.

12.7. Субагент підтверджує, що прочитав та погоджується із Політикою конфіденційності Агента, що розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://travel-point.me/privacy, а також підтверджує, що повідомив фізичним особам (в тому числі, керівників, уповноважених осіб, працівників та інших пов'язаних осіб Субагента), персональні яких надані та/або будуть надані Агенту в рамках виконання цього Договору, інформацію, вказану у статті 12 Закону України "Про захист персональних даних" та отримав їх згоду на передачу таких даних Агенту.

12.8. Цим Субагент надає свою згоду на збір, зберігання, використання та поширення через Товариство з обмеженою відповідальністю "Українське бюро кредитних історій" (адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) кредитної історії, тобто інформації, що його ідентифікує, відомостей про виконання ним зобов'язань за кредитними правочинами, а також на доступ до такої кредитної історії шляхом отримання відповідного кредитного звіту.

12.9. Цей Договір та будь-які договірні відносини Сторін за цим Договором підпорядковуються та тлумачаться у відповідності до права та законодавства України.