Travel Point
Завантажити договір в PDF

СУБАГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

Редакція від 31.05.20241. ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ


1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРЕВЕЛ ПОЙНТ ГЛОБАЛ", ідентифікаційний код юридичної особи 42896302, в особі Директора Гаркуші Юлії Ігорівни, яка діє на підставі Статуту (надалі "Агент"), керуючись законодавством України, пропонує широкому колу фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб можливість приєднання до цього Субагентського договору про надання посередницьких послуг (надалі "Договір”), для чого публікує його положення в мережі Інтернет за посиланням: https://travel-point.me/terms.


1.2. Даний договір є договором приєднання згідно з статтею 634 ЦК України. Фізична особа-підприємець або юридична особа, яка приймає пропозицію Агента та умови цього Договору (надалі "Субагент"), зобов'язана приєднатись до нього в порядку, визначеному ст. 634 Цивільного кодексу України, шляхом підписання Заяви про приєднання до Субагентського договору про надання посередницьких послуг (надалі "Заява про приєднання") за допомогою сервісу електронного документообігу (онлайн-сервіс «Вчасно» або інший сервіс за узгодженням Сторін), або у паперовому вигляді, що в обох випадках означає повне і беззастережне прийняття Субагентом всіх умов цього Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.


1.3. Заява про приєднання формується Агентом на основі даних, які Субагент вказав під час реєстрації на платформі TRAVEL POINT, що є відкритим для вільного візуального ознайомлення, публічно доступним ресурсом, що розміщений в мережі Інтернет за адресою https://travel-point.me/. Агент відправляє Заяву про приєднання на електронну адресу, вказану Субагентом при реєстрації на платформі TRAVEL POINT та відображену безпосередньо в Заяві про приєднання.


1.4. У випадку підписання Заяви про приєднання у паперовому вигляді, до моменту обміну оригіналами, Договір вважається укладеним, якщо Агент та Субагент (надалі разом "Сторони", кожен окремо "Сторона") обмінялись електронною поштою підписаними сканованими копіями Заяви про приєднання в порядку, визначеному в п. 11.1. Договору.


1.5. Датою укладення цього Договору є дата підписання Заяви про приєднання.


1.6. Підписанням Заяви про приєднання, Субагент підтверджує, що прочитав, зрозумів та погоджується з умовами Договору, Заяви про приєднання та її додатків.


1.7. Агент має право відмовити у прийнятті Заяви про приєднання до Договору у випадках невідповідності відомостей, вказаних у Заяві про приєднання, відомостям Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; наявності у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця; а також з інших причин. Агент має право відмовити у прийнятті Заяви про приєднання до Договору без пояснення причин такої відмови.


2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


2.1. З метою уніфікації тексту цього Договору Сторони домовились про використання такої термінології:


(1) Бронювання – попереднє замовлення (резервування) місця на повітряному судні, автобусі, поїзді на визначені рейс і дату для перевезення пасажира або попереднє замовлення обсягу і тоннажу на повітряному судні, автобусі, поїзді на визначені рейс і дату для перевезення багажу (вантажу), або попереднє замовлення (резервування) житла, екскурсій тощо ;

(2) Оформлення – виписування, підготовка, випуск або оформлення квитка в інший дозволений спосіб за цим Договором, що здійснюється Субагентом за дорученням Агента;

(3) Квиток – будь-який (перевізний) документ, який містить умови договору перевезення між перевізником та пасажиром, наприклад, пасажирський (електронний) квиток (e-Ticket) та багажна квитанція, та/або будь-який електронний (інший ніж перевізний) документ за стандартом "Інший Електронний Документ" (Electronic Miscellaneous Document), що використовується в цілях електронного документообігу додаткових доходів, та/або будь-який документ за стандартом "Інші Віртуальні Багатоцільові Документи" (Virtual Miscellaneous Multi-purpose Documents), та/або будь-яке дебетове авізо перевізника.

(4) Пасажир – фізична особа, яка перевозиться за згодою перевізника відповідно до договору перевезення, на ім’я якої видано квиток;

(5) Перевізник – суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу;

(6) Правила перевізника – правила, інструкції та технології, встановлені перевізником, які використовуються під час перевезення пасажирів та/або багажу, у тому числі правила перевезень пасажирів і багажу, правила застосування тарифів, стандарти з обслуговування пасажирів і багажу, порядок розгляду претензій;

(7) Правила повітряних перевезень – всі разом або будь-який окремо чинний в Україні міжнародний договір, конвенція, угода, закон, підзаконний нормативно-правовий акт, що регламентує надання послуг з повітряних перевезень та пов’язаних з ними послуг;

(8) Тарифні нормативи – встановлені й опубліковані перевізником тарифи та правила їх застосування.


2.2. Усі інші терміни, значення яких не визначене Договором, тлумачаться відповідно до законодавства України.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. Агент доручає Субагенту здійснювати продаж авіаквитків, залізничних квитків та квитків на автобуси (надалі разом "квитки") третім особам шляхом їх бронювання та оформлення, здійснювати бронювання житла, екскурсій, а також надавати інші посередницькі послуги на умовах та в порядку, визначеному цим Договором.


3.2. При бронюванні та оформленні квитків, Агент доручає Субагенту надавати третім особам сервісні послуги, зокрема, але не виключно, з пошуку відповідних варіантів, створення бронювання, виписки квитка, внесення змін в квиток, розрахунку та здійснення повернення квитка, EMD послуги (крім штрафу) тощо.


3.3. Агент надає Субагенту послуги із забезпечення його технічною можливістю, тобто комплексом необхідних умов технічного, інформаційного та іншого характеру, що дозволяють останньому оформлювати квитки та надавати інші посередницькі послуги за дорученням Агента.


3.4. До послуг із забезпечення Субагента технічною можливістю належать:


(1) доступ до платформи TRAVEL POINT;

(2) доступ до системи бронювання квитків.4. ПРОДАЖ КВИТКІВ ТА НАДАННЯ ІНШИХ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ


4.1. Продаж авіаквитків Агентом здійснюється через акредитовані International Air Transport Association (IATA) агентства на умовах відповідних договорів. Здійснення бронювання житла, екскурсій та надання інших посередницьких послуг здійснюється на підставі відповідних договорів з постачальниками послуг.


4.2. Субагент, здійснивши оформлення квитка, зобов’язаний перерахувати в безготівковій формі на рахунок Агента, що зазначений у п. 11.3. Договору, грошові кошти у сумі загальної вартості оформленого квитка протягом:


(1) трьох банківських днів з моменту такого оформлення (включаючи день оформлення квитка) у випадку здійснення оформлення через глобальну дистрибутивну систему (GDS) Amadeus;

(2) чотирьох банківських днів з моменту такого оформлення (включаючи день оформлення квитка) у випадку здійснення оформлення через глобальну дистрибутивну систему (GDS) Galileo.


4.2.1. Пункт 4.2. не застосовується до квитків, які були оплачені безпосередньо перевізнику платіжною карткою Субагента або пасажира.


4.3. Продаж залізничних квитків, квитків на автобус та забезпечення Субагента можливістю надавати інші посередницькі послуги здійснюється Агентом через партнерів у відповідності до угод, укладених між Агентом та перевізниками та/або постачальниками таких послуг.


4.4. Субагент, здійснивши оформлення залізничного квитка та/або квитка на автобус та/або бронювання житла, екскурсій, та/або надання іншої посередницької послуги, зобов’язаний перерахувати в безготівковій формі на рахунок Агента, що зазначений у п. 11.3. Договору, грошові кошти у сумі загальної вартості оформленого залізничного квитка та/або квитка на автобус, житла, екскурсій та/або іншої посередницької послуги протягом трьох банківських днів з моменту такого оформлення.


4.5. Субагент здійснює оформлення квитка, надає інші посередницькі послуги виключно після того як він:


(1) отримав згоду на обробку персональних даних пасажира/клієнта та їх передачу третім особам, наприклад, Агенту, для виконання взятих на себе зобов'язань щодо бронювання та оформлення квитка;

(2) перевірив документи пасажира/клієнта на предмет наявності, належного оформлення, повноти, достатності, цілісності тощо;

(3) ознайомив пасажира/клієнта з правилами перевізника;

(4) перевірив правильність застосування тарифів, установлених й опублікованих перевізником, та правила їх застосування;

(5) у випадку, якщо пасажир придбав авіаквиток – ознайомив його з Авіаційними правилами України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу», що затверджені наказом Державної авіаційної служби України №1239 від 26.11.2018, переконався, що діє відповідно до правил повітряних перевезень та перевірив документи пасажира у відповідності до довідника Travel Information Manual (TIM), розробленого International Air Transport Association (IATA);

(6) у випадку, якщо пасажир придбав залізничний квиток – ознайомив його з Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, що затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України №1196 від 27.12.2006.


4.6. Сторони погоджуються, що оформлення квитка та/або будь-якої послуги Агента, створює для Субагента грошове зобов’язання (або збільшує грошове зобов’язання Субагента, що вже існує) перед Агентом з моменту здійснення такого оформлення на суму вартості оформлення квитка та/або вартості інших послуг, які надаються Агентом.


4.7. Субагент гарантує перед Агентом виконання третьою особою (клієнтом) зобов'язань в частині оплати квитків, послуг сервісного збору, інших наданих посередницьких послуг. Сторони домовились, що Субагент бере на себе ці зобов'язання без додаткової плати, тобто безоплатно.


4.8. Усі суми, отримані Субагентом від третіх осіб (клієнтів) за бронювання та/або оформлення квитків, бронювання житла, екскурсій, в рамках цього Договору, за виключенням додаткової субагентської винагороди (п. 7.4.), є власністю відповідного перевізника/постачальника або Агента в частині сервісного збору за послуги, надані відповідно до п. 3.2. Договору, та довіряються Субагенту на зберігання до моменту вчинення взаєморозрахунків між Сторонами у повному обсязі. Укладенням цього Договору, Субагент приймає всі ризики, пов’язані з отриманням коштів від пасажира/клієнта за бронювання та/або оформлення квитків.


4.9. Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) здійснюється Субагентом виключно з дотриманням та на підставах, визначених тарифними нормативами, правилами перевізника, правилами перевезень та цим Договором.


Повернення пасажирові коштів за невикористаний квиток (його частину) може здійснюватися Субагентом в межах цього Договору лише відносно квитків, бронювання та/або оформлення яких було здійснено Субагентом на підставі цього Договору.


У випадку публічного оголошення перевізником свого банкрутства та/або прийняття судом заяви про порушення справи про банкрутство перевізника та/або отримання Агентом повідомлення від ІАТА про призупинення участі перевізника в системі BSP, запити на повернення коштів адресуються Субагентом та/або пасажиром напряму перевізнику. Агент має право не повертати Субагенту кошти за невикористані квитки цього перевізника та не несе відповідальності за збитки, завдані Субагенту діями перевізника.


4.10. Вимушені зміни в квитку здійснюються Агентом без сервісного збору. Сервісний збір не стягується також у випадку, якщо Субагент немає технічної можливості здійснити повернення, але він самостійно здійснив розрахунок суми повернення і направив заявку на здійснення повернення у відділ підтримки Агента.


4.11. Сторони можуть додатково погодити порядок і умови забезпечення Субагента друкованою продукцією (конвертами, візитівками тощо) та іншою атрибутикою Агента та/або перевізника, що використовуватимуться Субагентом під час надання посередницьких послуг за цим Договором.5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОЮ МОЖЛИВІСТЮ


5.1 Агент надає Субагенту послуги із забезпечення останнього технічною можливістю відповідно до переліку, який був вказаний Субагентом у Заяві про приєднання.


5.2 Агент забезпечує Субагенту доступ до платформи TRAVEL POINT негайно з моменту його реєстрації на веб-сайті Агента та підписання Заяви про приєднання.


5.3 Агент забезпечує Субагента доступом до системи бронювання квитків протягом трьох робочих днів з моменту отримання відповідного запиту. Запит може бути оформлений усно або у вигляді повідомлення на електронну пошту.6. ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ АГЕНТА


6.1. Агент доручає Субагенту отримувати від третіх осіб винагороду за надання послуг, визначених у п. 3.2. Договору, у вигляді Сервісного збору (надалі "Сервісний збір"), а Субагент зобов'язується перераховувати отриманий Сервісний збір повністю на рахунок Агента, вказаний у п. 11.3. Договору.


Розмір Сервісного збору встановлюється у Заяві про приєднання.


6.2. Субагент зобов'язаний сплатити суму Сервісного збору одночасно із перерахуванням коштів, передбачених п. 4.2. та/або п. 4.4. Договору. У випадку, якщо квитки були оплачені Субагентом безпосередньо перевізнику платіжною карткою Субагента або пасажира, сервісний збір оплачується окремо на підставі рахунку Агента.


6.3. Агент безкоштовно надає Субагенту послугу, визначену у пп. (1) п. 3.4. Договору "Доступ до платформи TRAVEL POINT".


6.4. Агент безкоштовно надає Субагенту послугу, визначену у пп. (2) п. 3.4. Договору "Доступ до системи бронювання квитків".


6.5. Якщо у Субагента є претензії щодо об'єму, якості та строків надання такої послуг, визначених у п. 3.4. Договору, він зобов'язаний надіслати повідомлення Агенту протягом трьох робочих днів з моменту виникнення претензій. Якщо Субагент не надсилає таке повідомлення, вважається, що він не має претензій до наданої Агентом послуги.


6.6. За результатами кожного місяця Сторони складають Акт про надані послуги. Агент надсилає Акт про надані послуги, а Субагент зобов’язується його підписати або надати письмові зауваження щодо його змісту протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання.


6.7. Агент, в залежності від проданих Субагентом квитків та інших наданих посередницьких послуг в звітному місяці, вказує в Акті про надані послуги:


(1) квитки, що були оформлені Субагентом за дорученням Агента відповідно до п. 3.1. Договору, вартість квитків та дані, що дозволяють ідентифікувати кожен квиток окремо, квитки, що були повернуті Субагентом;

(2) інші посередницькі послуги, що були надані Субагентом відповідно до п. 3.1. Договору;

(3) послуги, вказані у п. 3.2. Договору та Сервісний збір за їх надання.


6.8. Належним чином складеним вважається примірник Акту про надані послуги в письмовій формі, підписаний уповноваженим представником Агента і скріплений його печаткою або оформлений у вигляді електронного документу, що підписаний електронним цифровим підписом.


6.9. Сторони домовились, що у випадку неотримання Агентом затвердженого примірника Акту про надані послуги протягом 10 (десяти) робочих днів з дати їх відправлення або будь-якого письмового повідомлення, що свідчить про обґрунтовану незгоду Субагента з Актом про надані послуги, послуги Агента за відповідний місяць вважаються наданими в повному обсязі, а Субагент не має жодних претензій до якості наданих Агентом послуг.


6.10. Агент має право в односторонньому порядку перевести Субагента на оформлення квитків за рахунок авансових платежів.


6.11. Для реалізації права, закріпленого п. 6.10. Договору, Агент направляє Субагенту електронною поштою повідомлення про застосування нового порядку здійснення розрахунків між Сторонами. Порядок оформлення квитків за рахунок авансових платежів застосовується до відносин Агента та Субагента негайно з моменту відправлення вищевказаного повідомлення.


6.12. У разі застосування авансового порядку розрахунків між Сторонами, Субагент, з метою оформлення квитків, переказує в безготівковій формі грошові кошти в якості авансу на рахунок Агента.


Субагент, під час оформлення (складання) відповідного платіжного доручення на переказ авансу, обов’язково вказує необхідну інформацію для ідентифікації відповідної суми грошових коштів саме як авансу за Договором. Якщо у відповідному платіжному дорученні буде відсутня необхідна для ідентифікації коштів (як авансу) інформація або її буде недостатньо, Субагент, на запит Агента, зобов’язаний повідомити всю необхідну для ідентифікації коштів та запитувану Агентом інформацію.


Оформлення квитків здійснюється Субгентом в межах тих коштів, що були внесені ним на рахунок як аванс.


6.13. Всі розрахунки між Сторонами за Договором здійснюються виключно в національній валюті України – гривні.


6.14. Субагент погоджується, що у випадку, якщо умовами Договору вартість квитків, послуг та/або інших платежів визначено в іноземній валюті, то в такому випадку оплата здійснюється Субагентом в гривні за курсом гривні до іноземної валюти, що публікується на сайті https://travel-point.me, на момент здійснення оплати.7. ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ СУБАГЕНТА


7.1. Субагент отримує від Агента субагентську винагороду за надані посередницькі послуги у розмірі 12 грн. на рік (надалі "субагентська винагорода").


7.2. Агент зобов'язаний сплачувати Субагенту його субагентську винагороду один раз на рік, але не пізніше 15 (п’ятнадцятого) січня року, наступного за звітним.


7.3. За результатами кожного року Сторони складають Акт про надані субагентські послуги. Субагент надсилає Акт про надані субагентські послуги, а Агент зобов’язується його підписати або надати письмові зауваження щодо його змісту протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати отримання.


7.4. Субагент також отримує додаткову субагентську винагороду, розмір якої становить різницю між вартістю проданих квитків та/або інших наданих посередницьких послуг, що вказана у Акті про надані послуги, та вартістю, за яку Субагент фактично продав квитки та/або надав інші посередницькі послуги третій особі (клієнту) (надалі "додаткова субагентська винагорода").


7.5. Субагент отримує додаткову субагентську винагороду шляхом відрахування з грошових коштів Агента, сплачених Субагенту третьою особою (клієнтом) за купівлю квитків та/або надання інших посередницьких послуг, за аналогією з положеннями ст. 1020 Цивільного кодексу України.


7.6. Додаткова субагентська винагорода не є додатковою винагородою Агента у розумінні ч. 3 ст. 301 Господарського кодексу України, оскільки відповідно до п. 4.7. цього Договору Субагент гарантує виконання зобов'язання в частині оплати квитків, послуг сервісного збору, наданих інших посередницьких послуг третьою особою (клієнтом) безоплатно.8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


8.1. Субагент несе повну відповідальність перед Агентом та/або перевізником, та/або пасажиром, та/або покупцем, та/або будь-якою третьою особою за:


(1) неналежне використання технічної можливості (тобто за використання останньої без дотримання правил та/або інструкцій використання, за зловживання правами, наданими у зв’язку із забезпеченням технічною можливістю, за використання технічної можливості особами, які не були уповноважені Субагентом на таке використання але з будь-яких причин використали технічну можливість Субагента тощо);

(2) неправильне встановлення та/або помилкове визначення суми грошових коштів, що повинні переказуватись Агенту відповідно до положень цього Договору, а також за своєчасність і правильність здійснення відповідного переказу коштів Агенту;

(3) зберігання грошових коштів у сумі, отриманій від покупців за продані квитки згідно з цим Договором (в тому числі, ризики пов’язані з діями чи бездіяльністю банку, форс-мажором тощо) до моменту зарахування таких грошових коштів на рахунок Агента;

(4) за взаємодію з покупцями та/або пасажирами у ситуаціях відміни рейсу, зміни розкладу літаків, виникнення нестандартних ситуацій пов’язаних з повітряними перевезеннями за відповідними квитками;

(5) неправильне застосування правил повітряних перевезень, правил перевізника, тарифних нормативів;

(6) відшкодування збитків та/або моральної шкоди, завданих діями чи бездіяльністю Субагента;

(7) порушення правил бронювання та вимог перевізника щодо оформлення перевізного документа, які спричинили виставлення ADM зі сторони перевізника.


8.2. У випадку виставлення ADM зі сторони перевізника Субагент зобов’язаний сплатити Агенту повну суму ADM протягом 2 робочих днів з моменту виставлення відповідного рахунку Агентом. Такий обов’язок виникає у Субагента незалежно від того, чи ініціювалась процедура оскарження ADM.


8.3. Обов’язок із сплати коштів, передбачених п. 8.2 Договору, виникає у Субагента з моменту виставлення перевізником ADM щодо квитків, заброньованих та оформлених таким Субагентом. У Агента немає обов’язку доводити факт порушення Субагентом правил бронювання та вимог перевізника щодо оформлення перевізного документа.


8.4. У випадку невиконання Субагентом п. 8.2. Договору Агент має право обмежити доступ Субагента до платформи TRAVEL POINT та до системи бронювання квитків.


8.5. За опрацювання та обробку ADM, виставленого перевізником через дії Субагента, Субагент сплачує Агенту 2000 гривень за кожен такий ADM одночасно із перерахуванням коштів, передбачених п. 8.2 Договору.


8.6. У випадку невиконання чи неналежного виконання Субагентом обов’язку, передбаченого п. 6.6. Договору, та за умови неотримання Агентом будь-якого письмового повідомлення, що свідчить про обґрунтовану незгоду Субагента з Актом про надані послуги, Субагент зобов’язується сплатити Агенту штраф в розмірі 1000 грн. за кожний випадок такого порушення.


8.7. У випадку несвоєчасно виконаного будь-якого грошового зобов'язання, встановленого цим Договором, зокрема, але не виключно, п. 4.2., п. 4.4. Договору, Субагент зобов'язаний сплатити Агенту неустойку у вигляді пені. Розмір вищевказаної пені дорівнює розміру подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє на момент прострочення.


8.8. У випадку прострочення оплати більше ніж на 30 календарних днів, Субагент, окрім вказаної вище пені, додаткового сплачує Агенту штраф у розмірі 20% від суми простроченої оплати.


8.9. У разі порушення строків перерахування грошових коштів, зазначених в п. 4.2. та/або п. 4.4. цього Договору, більше ніж на два банківські дні, та за наявності суб’єктивного розуміння Агента, що такі дії вчиняються Субагентом навмисно, Агент має право (але не зобов'язаний) самостійно анулювати всі ті квитки, які не були оплачені Субагентом. Вся відповідальність (в тому числі відшкодування матеріальної та моральної шкоди, відшкодування збитків, упущеної вигоди, тощо) перед пасажирами та перевізниками за будь-які негативні наслідки анулювання квитків покладаються на Субагента.


8.10. У випадку реалізації п. 8.9. Договору, Агент має право застосувати до Субагента штраф у розмірі 100% анульованих квитків, які не були оплачені Субагентом.


8.11. У випадку порушення Субагентом будь-якої із умов Договору, Агент має право обмежити надання послуг із забезпечення Субагента технічною можливістю, що вказані у п. 3.4. Договору. При цьому, сторони погоджуються, що таке обмеження не є порушення умов Договору Агентом.


8.12. У разі нарахування пені/штрафу згідно з умовами даного Договору, при оплаті Субагентом заборгованості, у першу чергу погашається пеня/штраф, а залишок зараховується як оплата грошового зобов’язання за Договором.9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


9.1. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами Заяви про приєднання, і діє до 31 грудня року, в якому був укладений договір, включно, а в частині зобов'язань, які виникли в період дії договору та відповідальності за їх виконання – до повного їх виконання, проведеного належним чином.


9.2. Якщо жодна із Сторін за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору, письмово не заявить про свої наміри щодо його розірвання, Договір вважається пролонгованим на наступні 12 (дванадцять) календарних місяців на тих самих умовах. Кількість пролонгацій по цьому Договору необмежена.10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН


10.1. Агент має право в односторонньому порядку змінити розмір Сервісного збору (п. 6.1.). Для цього Агент направляє Субагенту відповідне повідомлення електронною поштою із зазначенням нових розмірів Сервісного збору. Повідомлення направляється за п’ять робочих днів до дати, з якої починається застосування нових розмірів Сервісного збору.


10.2. Якщо після спливу п’яти робочих днів після надіслання Агентом повідомлення, Субагент продовжує користуватися послугами, зазначеними у п. 3.2. цього Договору, Субагент вважається таким, що погодився з новим розміром Сервісного збору.


10.3. Якщо Субагент не згоден із новим розміром Сервісного збору, він зобов'язаний ініціювати процедуру розірвання Договору зі своєї сторони у порядку п. 10.8. Договору.


10.4. У випадках інших, ніж передбачений п. 10.1. та п. 11.7., цей Договір може бути змінений в односторонньому порядку по ініціативі Агента шляхом публікації оновленої редакції Договору на веб-сайті Агента за посиланням: https://travel-point.me/terms, що постійно доступне для ознайомлення. Сторони дійшли згоди, що у разі внесення змін до Договору шляхом публікації оновленої редакції Договору на веб-сайті Агента за посиланням https://travel-point.me/terms внесення змін у Заяву про приєднання не відбувається, та підписана Заява про приєднання залишається чинною.


10.5. Субагент зобов’язаний самостійно контролювати оновлення Договору, розміщеного на веб-сайті Агента. Сторони домовились, що зміни в Договорі є чинними негайно з моменту їх публікації.


10.6. Сторони погодились, що Агент може передавати свої права та обов’язки за Договором іншій особі без згоди Субагента. У свою чергу, заміна Субагента на іншу особу можлива лише за згодою Агента.


10.7. У разі досягнення відповідної згоди, Сторони можуть внести зміни до Заяви про приєднання та/або цього Договору шляхом укладення письмової додаткової угоди.


10.8. Розірвання Договору з ініціативи Субагента (одностороння відмова) здійснюється шляхом направлення на вибір Субагента рекомендованим листом або електронною поштою Агенту повідомлення про розірвання цього Договору, не менше ніж за 30 календарних днів до дати такого розірвання.


10.9. Розірвання Договору з ініціативи Агента (одностороння відмова) здійснюється шляхом направлення на вибір Агента рекомендованим листом або електронною поштою Субагенту повідомлення про розірвання цього Договору. Договір вважається розірваним негайно з моменту відправлення повідомлення Агентом.


10.10. За згодою сторін, Договір може бути розірвано шляхом укладення відповідної угоди про розірвання Договору. У такому разі, Сторони можуть передбачити, що Договір вважатиметься припиненим негайно з моменту підписання такої угоди.


10.11. Протягом десяти календарних днів з дати розірвання Договору, кожна Сторона здійснює остаточні взаєморозрахунки та виконує всі свої зобов’язання за Договором у повному обсязі. У випадку порушення Субагентом строків виконання грошових зобов’язань, передбачених цим пунктом, до нього застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 8.3 цього Договору.


10.12. Сторони погодились, що закінчення строку цього Договору чи його розірвання не звільняє Сторін від виконання обов’язків, взятих на себе за цим Договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.11. КОНТАКТИ


11.1. Сторони встановили наступні адреси електронної пошти для направлення повідомлень, якщо направлення відповідних повідомлень таким способом дозволено здійснювати положеннями цього Договору:


(1) Адреса електронної пошти Агента: info@travel-point.mе

(2) Адреса електронної пошти Субагента вказується у Заяві про приєднання.


Електронні листи вважаються отриманими адресатом з моменту надсилання, якщо відправник не отримає автоматичне повідомлення про те, що електронний лист не надіслано. Електронні листи приймаються до уваги, якщо надіслані з вказаних в Договорі адрес електронної пошти. Виключно сторони та уповноважені ними представники мають доступ до таких адрес і зобов’язуються не допускати їх несанкціонованого використання.


11.2. Контактний номер Субагента вказується у Заяві про приєднання.


11.3 Рахунок Агента, на який Субагент зобов'язаний переказувати грошові кошти на умовах та в порядку, встановленому цим Договором:

р/р UA29 300528 0000026008455070269, Банк ПАТ "ОТП БАНК"

або

р/р UA27 305299 0000026003016805642, Банк АТ КБ "ПРИВАТБАНК".


11.4. Рахунок Субагента, на який Агент зобов'язаний переказувати грошові кошти на умовах та в порядку, встановленому цим Договором, вказується у Заяві про приєднання.


11.5. Адреса Агента для листування: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 72, поверх 16 офіс 37.


11.6. Адреса Субагента вказується у Заяві про приєднання.


11.7. Сторони можуть доповнювати та змінювати контакти, які вказані в п. 11.1 - 11.6 Договору, шляхом обміну повідомленнями на погоджені електронні адреси.12. РЕЖИМ ОПОДАТКУВАННЯ СТОРІН


12.1. Агент є платником єдиного податку 3 групи, ставка 5%.


12.2. Субагент повідомляє Агенту свій режим оподаткування будь-яким зручним йому способом.13. ІНШІ УМОВИ


13.1. Відповідно до ч. 3 ст. 207 Цивільного кодексу України Сторони домовились про можливість використання факсимільного підпису Агентом. Факсимільний підпис може використовуватись: в рахунках, актах, додаткових угодах, листуванні та інших документах, в яких використання факсимільного підпису не заборонено чинним законодавством України.


13.2. Сторони погоджуються, що цей Договір є змішаним, тобто таким, в якому містяться елементи різних договорів – зокрема, але не виключно, агентського договору, договору доручення, договору про надання послуг.


13.3. Цей Договір, заявки, заяви про приєднання, специфікації, акти, первинні бухгалтерські документи, додатки, додаткові угоди та інші документи за цим Договором можуть складатися в електронній формі, підписуватися Сторонами електронними-цифровими підписами (ЕЦП) або кваліфікованими електронними підписами (КЕП), та надсилатись в сервісі обміну електронними документами M.E.Doc, та за допомогою онлайн-сервісу «Вчасно». Електронні документи вважаються одержаними адресатом з моменту надсилання, якщо відправник не отримає автоматичне повідомлення про те, що електронний документ не надіслано.


13.4. У відносинах із третіми особами, формою підтвердження повноважень Субагента є Заява про приєднання або її належним чином засвідчена копія.


13.5. Всі спори, розбіжності та вимоги, які виникають при виконанні цього Договору чи у зв’язку з ним або випливають з нього, підлягають вирішенню шляхом проведення переговорів, а в іншому випадку – підлягають розгляду у суді. До правовідносин, пов’язаних з укладанням та виконанням цього Договору, в тому числі щодо нарахування господарських штрафних санкцій, застосовується позовна давність тривалістю у п’ять років.


13.6. Якщо інша форма вчинення повідомлень в певних випадках прямо не встановлена цим Договором, всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином у випадку, якщо вони надіслані на електронну адресу, зазначену у цьому Договорі та/або заяві про приєднання, або здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром або вручені особисто за адресами Сторін, зазначеними в п. 11.5, п. 11.6. цього Договору.


13.7. Всі попередні угоди, договори та домовленості, які були укладені та/або досягнуті між Агентом та Субагентом з приводу продажу квитків та надання посередницьких послуг, надання сервісних послуг, забезпечення технічною можливістю, з моменту укладення цього Договору шляхом приєднання до нього на підставі Заяви про приєднання, припиняють свою дію.


13.8. Кожна із Сторін Договору зобов’язана забезпечити збереження та нерозголошення інформації фінансового, комерційного, технічного характеру, яка стала чи стане відомою у процесі виконання цього Договору та взаємовідносин з третіми особами, необхідних для виконання цього Договору. Сторони зобов’язані дотримуватись умов збереження конфіденційної інформації протягом дії цього Договору та наступні 10 років починаючи з моменту (дати) припинення дії цього Договору. Сторони зобов’язуються забезпечити захист конфіденційної інформації в будь-якій її формі, включаючи письмову, усну, візуальну або електронну форму. Така інформація може міститися в листах, звітах, аналітичних матеріалах, виписках з бухгалтерських рахунків, схемах, графіках, специфікаціях та інших документах, оформлених як на паперових, так і на електронних носіях.


13.9. Субагент підтверджує, що прочитав та погоджується із Політикою конфіденційності Агента, що розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://travel-point.me/privacy, а також підтверджує, що повідомив фізичних осіб (в тому числі, керівників, уповноважених осіб, працівників та інших пов'язаних осіб Субагента), персональні дані яких надані та/або будуть надані Агенту в рамках виконання цього Договору, інформацію, вказану у статті 12 Закону України "Про захист персональних даних" та отримав їх згоду на передачу таких даних Агенту.


13.10. Цим Субагент надає свою згоду на збір, зберігання, використання та поширення через Товариство з обмеженою відповідальністю "Українське бюро кредитних історій" (адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) кредитної історії, тобто інформації, що його ідентифікує, відомостей про виконання ним зобов'язань за кредитними правочинами, а також на доступ до такої кредитної історії шляхом отримання відповідного кредитного звіту.


13.11. Цей Договір та будь-які договірні відносини Сторін за цим Договором підпорядковуються та тлумачаться у відповідності до права та законодавства України.